Διοικητικό Συμβούλιο


Διοικητικό Συμβούλιο 2016
Το παρόν διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Πρόεδρος:
Δημήτρης Αρμενάκης

Αντιπρόεδρος:
Ιωάννα Κουρνιώτη

Γραμματέας:
Αλεξάνδρα Σαμουλαδά

Ταμίας:
Δημήτρης Παραδείσης

Μέλος:
Παναγιώτης Αποστολόπουλος

Μέλος:
Κατερίνα Βασιλάκη

Μέλος:
Βαγγέλης Ιγγλέσης

Αναπληρωματικό Μέλος:
Μαρία Κακαβάνη

Αναπληρωματικό Μέλος:
Γιώργος Σταμούλης

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1984-2015


Association Hellénique de Genève


Case Postale 1873, CH-1227 Carouge