Πώς να γίνω μέλος ;


ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης είναι τα μέλη του και σας προσκαλούμε να γραφτείτε σε αυτόν. Η ετήσια συνδρομή είναι 50.-CHF.

Για να γραφτείτε σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη διεύθυνση: ahgeneve@gmail.com μαζί με το αποδεικτικό της κατάθεσής σας στον παρακάτω λογαριασμό:

Association Hellénique de Genève
POSTFINANCE 12-16221-4
IBAN: CH4209000000120162214
BIC: POFICHBEXXX


Association Hellénique de Genève


Case Postale 1873, CH-1227 Carouge