Μέλη του Δ.Σ. 1984-2015


Ευχαριστούμε τα ακόλουθα μέλη για τη συνεισφορά τους στο σύλλογο:

2014-2015
Πρόεδρος: Δημήτρης Αρμενάκης, Αντιπρόεδρος: Μαρία Κακαβάνη, Γραμματέας: Ιωάννα Κουρνιώτη, Ταμίας: Δημήτρης Παραδείσης, Μέλος: Βαγγέλης Ιγγλέσης, Μέλος: Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Μέλος: Χριστίνα Κίτσος, Αναπληρωματικό Μέλος: Περικλής Μακρυθανάσης, Αναπληρωματικό Μέλος: Κατερίνα Βασιλάκη

2013-2014
Πρόεδρος: Δημήτρης Αρμενάκης,Αντιπρόεδρος: Βαγγέλης Ιγγλέσης, Γραμματέας: Ιωάννα Κουρνιώτη, Ταμίας: Νίκος Δεωνάς, Μέλος: Κατερίνα Βασιλάκη, Μέλος: Κατερίνα Κουλετάκη, Μέλος: Νίκος Τσουράκης, Αναπληρωματικό Μέλος: Δόμνα Δωροθέου, Αναπληρωματικό Μέλος: Περικλής Μακρυθανάσης

2012-2013
Πρόεδρος: Γρηγόρης Νοταρίδης, Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Βασιλάκη, Γραμματέας: Κατερίνα Κουλετάκη, Ταμίας: Νίκος Τσουράκης, Μέλος: Βαγγέλης Ιγγλέσης, Μέλος: Ιωάννα Κουρνιώτη, Μέλος: Δόμνα Δωροθέου, Αναπληρωματικό Μέλος: Περικλής Μακρυθανάσης, Αναπληρωματικό Μέλος: Δημήτρης Αρμενάκης

2011-2012
Πρόεδρος: Περικλής Μακρυθανάσης, Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Νοταρίδης, Γραμματέας: Κατερίνα Κουλετάκη, Ταμίας: Νίκος Τσουράκης, Μέλος: Γρηγόρης Αντωναράκης, Μέλος:Σταύρος Κακούρος, Μέλος: Ασημίνα Γρηγορίου

2010-2011
Πρόεδρος: Περικλής Μακρυθανάσης, Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Νοταρίδης, Γραμματέας: Ασημίνα Γρηγορίου, Ταμίας: Θωμάς Θεολόγου, Μέλος: Γρηγόρης Αντωναράκης, Μέλος:Σταύρος Κακούρος Μέλος: Νίκος Τσουράκης

2009-2010
Πρόεδρος: Περικλής Μακρυθανάσης, Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Αλιφέρης, Γραμματέας: Ασημίνα Γρηγορίου, Ταμίας: Θωμάς Θεολόγου, Μέλος: Γρηγόρης Αντωναράκης, Μέλος: Νίκος Τσουράκης

2008-2009
Πρόεδρος: Χρήστος Τιφτίκογλου, Αντιπρόεδρος: Περικλής Μακρυθανάσης, Γραμματέας: Μαρία Χολέζα, Ταμίας: Κωνσταντίνος Αλιφέρης, Μέλος: Ιωάννης Κατερίνης,Μέλος: Αθανάσιος Καμπέρης, Μέλος: Γεώργιος Σγούρδος,

2007-2008
Πρόεδρος: Στυλιανός Αντωναράκης, Αντιπρόεδρος: Χρήστος Τιφτίκογλου, Γραμματέας: Περικλής Μακρυθανάσης, Ταμίας: Γεώργιος Σγούρδος, Μέλος: Α. Ανδρεάδη, Μέλος: Ιωάννης Κατερίνης, Μέλος: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μέλος: Μαρία Χολέζα

2006-2007
Πρόεδρος: Στυλιανός Αντωναράκης, Αντιπρόεδρος: Χρήστος Τιφτίκογλου, Γραμματέας: Κυριακή Μούργα, Ταμίας: Αλέξανδρος Τασιάνας, Μέλος: Κωνσταντίνος Αλιφέρης, Μέλος: Περικλής Μακρυθανάσης, Μέλος: Γεώργιος Σγούρδος, Αναπληρωματικό Μέλος: Δημήτρης Μυλωνάς

2005-2006
Πρόεδρος: Στυλιανός Αντωναράκης, Αντιπρόεδρος: Ε. Lalive, Γραμματέας: Α. Ανδρεάδη, Ταμίας: Χρήστος Τιφτίκογλου, Μέλος: Κωνσταντίνος Αλιφέρης, Μέλος: Αθανάσιος Καμπέρης, Μέλος: Γεώργιος Σγούρδος

2004-2005
Πρόεδρος: Στυλιανός Αντωναράκης, Αντιπρόεδρος: Ε. Αργύρη, Γραμματέας: Α. Ανδρεάδη, Ταμίας: Χρήστος Τιφτίκογλου, Μέλος: Ε. Lalive, Μέλος: Γ. Μεθενίτης


Association Hellénique de Genève


Case Postale 1873, CH-1227 Carouge