Ανεύρεση σπιτιού


Πως θα βρω σπίτι;

Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα για κάποιον που έρχεται για εργασία στην πόλη είναι η εύρεση κατοικίας. Η ζήτηση είναι μεγάλη ενώ η προσφορά αναλογικά πολύ μικρή. Τα περισσότερα σπίτια αντιπροσωπεύονται από μεσιτικά γραφεία στα οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την προτίμησή του για κάποιο που έχει επισκευτεί. Αφού συγκεντρωθούν όλες οι αιτήσεις πραγματοποιείται η τελική επιλογή. Μια άλλη διέξοδος είναι τα προάστια της πόλης και η γειτονική Γαλλία που δεν απέχει μακριά. Άλλη διαδεδομένη μέθοδος είναι η συγκατοίκηση ή η επινοικίαση. Γενικά η εύρεση κατοικίας πρέπει να ξεκινήσει περίπου τρεις μήνες πριν τη μετακόμιση.

Ενδεικτικοί σύνδεσμοι: HTTP://WWW.NPPH.NET, HTTP://WWW.UNIGE.CH.

Association Hellénique de Genève


Case Postale 1873, CH-1227 Carouge