Ελληνικό σχολείο


Η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε το Νοέμβριο του 2011 το Νόμο 4027 «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/4.11.2011). Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Νόμο και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας της Γενεύης και της Λωζάνης στην Ελβετία, που λειτουργούσαν επί σειρά ετών και τελούσαν υπό την διοικητική και οικονομική αιγίδα του Ελληνικού Κράτους, παύουν να λειτουργούν (τελευταία ακαδημαϊκή χρονιά το 2011-2012), αφού δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες των Σχολείων που επιχορηγούνται από το ελληνικό δημόσιο.

Για τη διατήρηση της θεσμοθετημένης διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στη γαλλόφωνη Ελβετία και σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας του που έχει κοινοποιηθεί, ιδρύθηκε το μη κερδοσκοπικό Σωματείο “Cercle d’Etudes Grecques” (στη συνέχεια απλώς «Κύκλος»). Το Σωματείο αυτό προτίθεται να αναλάβει τη συνέχεια της λειτουργίας των σχολείων της Γενεύης και Λωζάνης.

Τα σχολεία υπάγονται διοικητικά στον νεοϊδρυθέντα φορέα. Tο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη κάνει ήδη τις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα σχολεία να λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας. Οι υπάρχοντες εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν και θα μισθοδοτούνται από τον “Κύκλο”. Οι γονείς καλούνται να συμμετέχουν στα έξοδα λειτουργίας πληρώνοντας δίδακτρα, το ύψος των οποίων είναι 80 CHF το μήνα ανά παιδί (800 CHF ανά έτος).

Σύμφωνα με τη ιδρυτική διακύρηξη του «Κύκλου», γονείς οι οποίοι επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο αλλά αποδεδειγμένα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν, μπορούν να απευθύνονται στον “Κύκλο” ώστε να λάβουν σχετική υποτροφία.

Ως άμεση λύση στο στεγαστικό θέμα, τα Σχολεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν στους ίδιους χώρους για την επόμενη σχολική χρονιά (Ecole des Cropettes στη Γενεύη και Etablissement Secondaire du Belvedere στη Λωζάνη). Επίσης ως άμεση λύση, το ωράριο λειτουργίας των σχολείων θα παραμείνει το ίδιο, δηλαδή Τετάρτη 12:00 με 19:00 για τη Γενεύη και Σάββατο 9:30 με 16:30 για τη Λωζάνη. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον Δ/ντη του σχολείου, κ. Μανόλη Λαδουκάκη, manolis.ladoukakis (at) gmail.com.


Association Hellénique de Genève


Case Postale 1873, CH-1227 Carouge