Διοικητικό Συμβούλιο


Διοικητικό Συμβούλιο
Το παρόν διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος:
Βαγγέλης Ιγγλέσης

Αντιπρόεδρος:
Μιχάλης Παπακωνσταντίνου

Γραμματέας:
Κατερίνα Βασιλάκη

Ταμίας:
Δημήτρης Παραδείσης

Μέλη:
Χρύσα Συρέλλη
Πέτρος Δαφνιώτης
Γεωργία Αγγέλη

Αναπληρωματικά Μέλη:
Ιωάννα Κουρνιώτη
Γιώργος Σταμούλης

ΜΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Association Hellénique de Genève


Case Postale 1873, CH-1227 Carouge