Η ιστορία μας


Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1984 και λειτουργεί σαν νομικό πρόσωπο με έδρα τη Γενεύη.

1.Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

α) να συγκεντρώνει όλους τους Έλληνες της Γενεύης, να διευκολύνει και να ενισχύει τις φιλικές σχέσεις μεταξύ τους σε πνεύμα αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης
β) να φροντίζει τα συμφέροντα των μελών του και να υποστηρίζει τα δικαιώματά τους απέναντι στις ελληνικές και τις ελβετικές αρχές
γ) να προάγει και να διαδίδει την ελληνική γλώσσα, τις ελληνικές παραδόσεις και γενικά τον ελληνικό πολιτισμό.
2. Για την επίτευξη των σκοπών του ο ΣΕΓ:
α) θα οργανώνει ειδικότερα κοινωνικές και μορφωτικές εκδηλώσεις
β) θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες ελληνικές και ελβετικές αρχές, καθώς και με οποιαδήποτε οργάνωση στην Ελβετία ή στο εξωτερικό που έχει παρόμοιους σκοπούς.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε σε μορφή pdf το καταστατικό μας.

Association Hellénique de Genève


Case Postale 1873, CH-1227 Carouge