Καταστατικό


Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε σε μορφή pdf το καταστατικό μας:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΕΥΗΣ

Association Hellénique de Genève


Case Postale 1873, CH-1227 Carouge