Πώς να γίνω μέλος ;


ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης είναι τα μέλη του και σας προσκαλούμε να γραφτείτε σε αυτόν.

Η ετήσια συνδρομή είναι 50.- CHF. Η οικονομική σας υποστήριξη είναι πολύτιμη, μας ενθαρρύνει και μας επιτρέπει να συνεχίζουμε και να επεκτείνουμε το έργο του Συλλόγου.

Για την εγγραφή σας, μπορείτε να μας αποστείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@genevagreeks.ch μαζί με το αποδεικτικό της κατάθεσής σας στον παρακάτω λογαριασμό:

Association Hellénique de Genève
POSTFINANCE 12-16221-4
IBAN: CH4209000000120162214
BIC: POFICHBEXXX

Association Hellénique de Genève


Case Postale 1873, CH-1227 Carouge