Κατάλογος Επαγγελματιών

Παρακαλούμε εφοσον είστε μέλη του ΣΕΚΓ και επιθυμείτε να έχουμε τα στοιχεία σας στο σιτε μας, επικοινωνήστε μαζι μας.

 
Σύλλογος Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης
Association de la Communauté Hellénique de Genève
©2023