Επικοινωνία


Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:

Διεύθυνση: Case Postale 1873 -1227 Carouge

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   info (ατ ) genevagreeks.ch

 

Facebook: Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης – Association Hellénique de Genève

Linkedin: Geneva Greek Association

Association Hellénique de Genève


Case Postale 1873, CH-1227 Carouge