Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελλήνων ΓενεύηςΟ Σύλλογος μας έχει ως στόχο να οργανώνει εκδηλώσεις που να ενισχύουν τους δεσμούς των μελών της παροικίας μας και να βοηθάει τα μέλη του αλλά και όλους τους Έλληνες κατά την παραμονή τους στη Γενεύη.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις διάφορες εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος μας καθώς και άλλοι ελληνικοί φορείς της πόλης και όχι μόνο.

Μπορείτε επίσης να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για κάποιον που έρχεται στη Γενεύη.

Όσοι το επιθυμούν μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν μέλη του Συλλόγου πληρώνοντας την ετήσια συνδρομή, ή μπορούν απλά να λαμβάνουν το ενημερωτικό μας σημείωμα στέλνοντας μας την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το Σύλλογο ή για οτιδήποτε άλλο θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε!

Το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Γενεύης
March 3, 2022

Αγαπητά μέλη, συμπατριώτες και φίλοι,

Σας προσκαλούμε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Γενεύης, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 στις 19:00, στο Σπίτι της Ελληνικής Κοινότητας ΓενεύηςAv. Petit-Senn 43, 1225 Chêne-Bourg. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επανασυνεδρίαση θα γίνει 30’ αργότερα, στις 19:30.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει:
1. Έναρξη Γ.Σ. – 19:00 (απαρτία) / Επανασυνεδρίαση Γ.Σ. – 19:30
2. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα για τη Γενική Συνέλευση
3. Πρακτικά Γ.Σ. 2019, ανάγνωση και έγκριση
4. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου 2019, 2020 και 2021
– Εκδηλώσεις και δράσεις
– Ενέργειες για την Ένωση με την Ελληνική Κοινότητα Γενεύης
5. Αναφορά των Ελεγκτών ταμείου 2019, 2020 και 2021
6. Αποτελέσματα Χρήσεως του Συλλόγου για τα έτη 20192020 και 2021, έγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ.
7. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Εκλογή δύο (2) Ελεγκτών ταμείου
9. Επόμενα βήματα για την Ένωση με την Ελληνική Κοινότητα Γενεύης, τη λύση του Συλλόγου και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΕΓ (η ψηφοφορία για τις προτάσεις θα γίνει σε Έκτακτη Γ.Σ.)

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια συνδρομή για κάθε μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Γενεύης ανέρχεται στα 50 Ελβετικά Φράγκα. Για τα μέλη που επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις συνδρομές τους πριν τη Γ.Σ., αυτό μπορεί να γίνει με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Association Hellénique de Genève – Case Postale 1873, · Carouge CH-1227
POSTFINANCE 12-16221-4
IBAN: CH4209000000120162214
BIC: POFICHBEXXX

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γενεύης

======

Chers membres, compatriotes et amis,
Nous vous invitons à l’Assemblée Générale ordinaire annuelle de l’Association Hellénique de Genève, qui aura lieu le lundi 28 mars 2022 à 19h00, à la Maison de la Communauté Hellénique de GenèveAv. Petit-Senn 43, 1225 Chêne-Bourg. En cas d’absence de quorum, la nouvelle réunion aura lieu 30′ plus tard, à 19h30.

Ordre du Jour:
1. Ouverture de l’Assemblée générale à 19h00 / défaut de quorum l’Assemblée Générale aura lieu à 19h30
2. Élection du Président et du Secrétaire de l’Assemblée Générale
3. Procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2019 : lecture et approbation
4. Compte-rendu des actions du Conseil d’administration ‪2019, 2020 et 2021‬ ‬‬‬
– Événements
– Actions entreprises dans le but de l’Union avec la Communauté Hellénique de Genève
5. Rapport des vérificateurs aux comptes 2019, 2020 et 2021
6. Bilan de la gestion financière de l’Association pour les années 20192020 και 2021, approbation des comptes et quitus au Comité d’Administration pour l’exercice écoulé‬
7. Élection des membres du nouveau Comité d’administration
8. Élection de 2 vérificateurs aux comptes
9. Prochaines étapes pour l’Union avec la Communauté Hellénique de Genève, la dissolution de l’Association et le transfer des actifs de l’ AHG (le vote sur les propositions aura lieu en Assemblée Générale Extraordinaire)

Pour rappel, la cotisation annuelle pour chaque membre de l’AHG s’élève à 50 CHF. Pour tous les membres qui le souhaitent, mais qui n’ont pas encore réglé leur cotisation, notre compte bancaire est le suivant :

Association Hellénique de Genève – Case Postale 1873, · Carouge CH-1227
POSTFINANCE 12-16221-4
IBAN : CH4209000000120162214
BIC : POFICHBEXXX

Pour le CdA de l’Association Hellénique de Genève

March 1, 2022

Αγαπητά μέλη, συμπατριώτες, φίλες και φίλοι,
Ενόψει των Γενικών Συνελεύσεων του Σαββάτου 5 Μαρτίου 2022, σας παρουσιάζουμε των απολογισμό των οικονομικών στοιχείων για τα έτη: 2019, 2020 και 2021.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.

February 20, 2022

Αγαπητά μέλη, συμπατριώτες, φίλες και φίλοι,
Σας προσκαλούμε στις εξ’ αναβολής κοινές Γενικές Συνελεύσεις της Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης (ΕΚΓ) και του Συλλόγου Ελλήνων Γενεύης (ΣΕΓ) το Σάββατο 5 Μαρτίου 2022 και ώρα 16:00 στην Αίθουσα Aula du Bosson, Avenue du Bois-de-la-Chapelle 90, 1213 Onex.

Η συμμετοχή σας στην κοινή αυτή διαδικασία είναι απαραίτητη και ιδιαίτερα σημαντική για την ιστορική στιγμή της Ένωσης των δύο φορέων μετά από σχεδόν 38 (τριάντα οκτώ) έτη χωριστής πορείας. Ελάτε να κτίσουμε μαζί το μέλλον του Ελληνισμού στην Γενεύη.

Επισυνάπτεται η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ και το αναθεωρημένο προτεινόμενο ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του κοινού φορέα της Ένωσης, το οποίο και αναθεωρήθηκε με βάση τα σχόλια και τις προτάσεις των μελών που επικοινώνησαν μαζί μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων και σας αναμένουμε όλες και όλους σε αυτή την ιστορική στιγμή για την ελληνική παροικία της Γενεύης!

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.

January 5, 2022

Aγαπητά μέλη, συμπατριώτες και φίλοι,

Εξαιτίας της εκθετικής αύξησης των κρουσμάτων COVID19, οι προγραμματισμένες για την 15 Ιανουαρίου 2022 Γενικές Συνελεύσεις, αναβάλλονται για τις αρχές Μαρτίου.

Επιθυμούμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση μελών στις Γ.Σ., και είναι μια καλή ευκαιρία να δώσουμε σε όλα τα μέλη μας τη δυνατότητα να μας επικοινωνήσουν περαιτέρω προτάσεις για την υλοποίηση της Ένωσης και το προτεινόμενο νέο καταστατικό. Θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό για την ημερομηνία/ώρα και τοποθεσία.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και η ημερήσια διάταξη της Τακτικής και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την Ένωση με την Ελληνική Κοινότητα Γενεύης επισυνάπτονται (και έχουν επικοινωνηθεί με email και αλληλογραφία στα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου):

Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια συνδρομή για κάθε μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Γενεύης ανέρχεται στα 50 Ελβετικά Φράγκα, με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό μας λογαριασμό:
Association Hellénique de Genève
POSTFINANCE 12-16221-4
IBAN: CH4209000000120162214
BIC: POFICHBEXXX

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων και σας αναμένουμε όλες και όλους σε αυτή την ιστορική στιγμή για την ελληνική παροικία της Γενεύης!

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.

November 14, 2019

O Σύλλογος Ελλήνων και η Ελληνική Κοινότητα Γενεύης σας προσκαλούν στην ομιλία του ιστορικού Νικόλαου ΝικολούδηΗ Άγνωστη Αθήνα” την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019 στις 19:30, στην Αίθουσα MR040 του Uni Mail, Boulevard du Pont-d’Arve 40, 1204 Genève.
Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα Ελληνικά.
Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει απεριτίφ.
Είσοδος ελεύθερη.

May 15, 2019

Σας προσκαλούμε σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Γενεύης, την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 στις 19:30, στην Αίθουσα MR070 του Uni Mail, Bd du Pont d’Arve 40, 1205 Genève, στις ομιλίες της Κώστιας Κοντολέων με τίτλο «Οι ωραίες άπιστες – μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων» και του συγγραφέα Μάνου Κοντολέων «40 Χρόνια – Έψαχνα πάντα τις λέξεις – μια συγγραφική πορεία».
Περισσότερες πληροφορίες για τον συγγραφέα: https://www.kontoleon.gr/
Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί́ στα ελληνικά και μετά την ομιλία θα ακολουθήσει απεριτίφ (είσοδος ελεύθερη).

April 29, 2019
Το Κουκλοθέατρο Κρήτης παρουσιάζει το έργο “Δροσουλίτες”, την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 στις 17:30, στην αίθουσα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (Chemin des Cornillons 12, 1292 Chambésy).
Εισιτήρια στην είσοδο:
παιδιά 10 CHF / ενήλικες 15 CHF
Δώρο έκπληξη μετά την παράσταση!
April 12, 2019

Αγαπητά μέλη, συμπατριώτες και φίλοι,
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι κρατήσεις για τη γιορτή του Πάσχα που θα λάβει χώρα την Κυριακή 28 Απριλίου 2019 στις 13:00 στον κήπο της Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης (43, av. Petit-Senn, 1225 Chêne-Bourg) συνεχίζονται μέχρι τις 15 Απριλίου 2019!
Για κρατήσεις & εθελοντές:
info@communaute-hellenique-geneve.ch ή
079 202 73 29 (08:00-20:00), 076 706 52 92 (µετά τις 18:00)

April 12, 2019

Αγαπητά μας μέλη, συμπατριώτες και φίλοι,
Στην προσπάθειά μας να δημιουργούμε επίκαιρες εκδηλώσεις για τους Έλληνες της Γενεύης, παρακαλούμε να μας αφιερώσετε 5 λεπτά από το χρόνο σας για την συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου.
Οι απαντήσεις ειναι ανώνυμες και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν καθαρά και μόνο για τους σκοπούς και τις δράσεις του συλλόγου μας.
Με εκτίμηση,
Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης

Συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZh2GAJT-hmHTSYpj4ADu3rSxtd1ighrp99XpfgiW9u9UQSw/viewform?usp=sf_link&hl=en

 

 

 

 

February 17, 2019

Ο Λάμπρος Φισφής έρχεται για πρώτη φορά στη Γενεύη για μια απολαυστική βραδιά stand-up comedy. Μη χάσετε μια παράσταση αστείρευτου γέλιου όπου ο Λάμπρος αυτοσαρκάζεται και σατιρίζει τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας που μας ενώνουν. Ελάτε να διασκεδάσουμε με αστεία για την Ελληνίδα μάνα, την ταβέρνα, τα αεροπλάνα, τα rooms to let, την πατρότητα, τη συγκατοίκηση, το γάμο, την κρίση και ότι άλλο προκύψει σε μια βραδιά που ο μοναδικός στόχος είναι το γέλιο.

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019 ώρα 19:30 στο Mr. Pickwick pub, Rue de Lausanne 80, 1202 Genève. Τιμή εισιτηρίου 25 CHF (μέλη και φοιτητές 15 CHF).

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης:
– Maximum Value, Avenue Cardinal-Mermillod 46, 1227 Carouge, tel. 022 735 4154, www.maximumvalue.ch
– Skandamis Avocats SA, rue du Marché 1, 1204 Geneva, tel. 022 316 0000, www.skandamis.com
– My Smile Cabinet Dentaire, Alexandre-Gavard 30, 1227 Carouge, tel. 022 300 0077, www.mysmile.swiss

ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: https://fisfis-geneva.eventbrite.com

Association Hellénique de Genève


Case Postale 1873, CH-1227 Carouge