Επικοινωνία


Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:

Διεύθυνση: Av. Petit-Senn 43, 1225 Chêne-Bourg

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   info@genevagreeks.ch

 

Facebook: Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης – Association Hellénique de Genève

Linkedin: Geneva Greek AssociationΣύλλογος Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης
Association de la Communauté Hellénique de Genève
©2023