Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης.


Ο Σύλλογος μας έχει ως στόχο να οργανώνει εκδηλώσεις που να ενισχύουν τους δεσμούς των μελών της παροικίας μας και βοηθάει τα μέλη του αλλά και όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες της Γενεύης και γενικότερα της Ελβετίας.

Σύλλογος Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης
Association de la Communauté Hellénique de Genève
©2023