Η ιστορία μας


Το 1962, οι πρώτοι Έλληνες εγκατεστημένοι στη Γενεύη, απεφάσισαν να δημιουργήσουν την Ελληνική Κοινότητα Γενεύης (ΕΚΓ), με πρωταρχικό μέλημα:

 • την μόρφωση των παιδιών μας με βάση τα Ελληνικά πρότυπα, την μητρική μας γλώσσα και την πατρογονική ιστορική κληρονομιά μας, δίνοντάς τους εθνική ταυτότητα,
 • την σύσφιγξη των σχέσεων όλων των ελληνικών φορέων και φιλελλήνων της Γενεύης,
 • την γνωριμία μεταξύ τους και συνεπώς την εξάπλωση του ελληνικού στοιχείου στη Γενεύη,
 • την ψυχαγωγία τους μέσω διαφόρων εκδηλώσεων,
 • την επίλυση διαφόρων προβλημάτων οικονομικής ή εθνικής υφής, καθώς και την δημιουργία της Ελληνικής Εκκλησίας στο Chambesy.

Με τους ανωτέρω λοιπόν σκοπούς, η Ελληνική Κοινότητα άρχισε τη λειτουργία της και μετά από λίγα χρόνια με τη βοήθεια και τις δωρεές επωνύμων και ανωνύμων μελών της, απέκτησε στη Γενεύη το ιδιόκτητο κτίριό της. Το κτίριο διαμορφώθηκε κατάλληλα, με την βοήθεια των μελών της και πάλι, ώστε να εξυπηρετεί τους σκοπούς της. Μέχρι και σήμερα, τα κατά καιρούς Διοικητικά Συμβούλια και γενικά όλα τα μέλη της, προσπάθησαν και προσπαθούν να συνεχίσουν την λειτουργία της πάνω στα πρότυπα της συστάσεώς της.

Δεν έχει κερδοσκοπικό ούτε πολιτικό σκοπο.

Το 1984, ιδρύθηκε επίσης ο Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης (ΣΕΓ), με έδρα τη Γενεύη, με σκοπό:

 • να συγκεντρώνει όλους τους Έλληνες της Γενεύης, να διευκολύνει και να ενισχύει τις φιλικές σχέσεις µεταξύ τους σε πνεύµα αλληλεγγύης και αµοιβαίας υποστήριξης
 • να φροντίζει τα συµφέροντα των µελών του και να υποστηρίζει τα δικαιώµατά τους απέναντι στις ελληνικές και τις ελβετικές αρχές
 • να προάγει και να διαδίδει την ελληνική γλώσσα, τις ελληνικές παραδόσεις και γενικά τον ελληνικό πολιτισµό.

Για την επίτευξη των σκοπών του ο ΣΕΓ, θα οργανώνει ειδικότερα κοινωνικές και µορφωτικές εκδηλώσεις, και θα συνεργάζεται µε τις αρµόδιες ελληνικές και ελβετικές αρχές, καθώς και µε οποιαδήποτε οργάνωση στην Ελβετία ή στο εξωτερικό που έχει παρόµοιους σκοπούς.

Το 2022, μετά από χρόνια προσπαθειών ένωσης των δύο φορέων, στις 24 Ιουνίου, αποφασίζεται και επικυρώνεται με πλειοψηφία, η ουσιαστική ένωση του ΣΕΓ με την ΕΚΓ, σε έναν κοινό φορέα με τις παρακάτω προθποθέσεις:

 • Αποδοχή των μελών του ΣΕΓ από την ΕΚΓ
 • Αλλαγή ονόματος της ΕΚΓ, στον Σύλλογο Ελληνικής Κοινότητας Γενέυης (ΣΕΚΓ)
 • Διάλυση του ΣΕΓ και μεταφορά του αποθεματικού του σε ειδικό λογαριασμό για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων

 

Οι σκοποί του ΣΕΚΓ παραμένουν:

α)  Να δημιουργεί και να διαχειρίζεται έργα παντός είδους που χαρακτηρίζονται χρήσιμα για τους Έλληνες της Γενεύης.

β)  Να ενθαρρύνει και προάγει τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας.

γ)  Να εξασφαλίζει τη λειτουργία του ελληνικού σχολείου Γενεύης στα μέτρα των δυνατοτήτων της.

δ)  Να ευνοεί τις σχέσεις με τους ελληνικούς συλλόγους και τους φιλέλληνες της Γενεύης και γενικότερα της Ελβετίας.

 

Ιστορικό Προέδρων, Επίτιμων Προέδρων και Επίτιμων Μελών:

Πρόεδροι του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΕΥΗΣ:

 • Κ. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης (2022 – σήμερα)

Πρόεδροι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΕΥΗΣ:

 • K. Κωνσταντίνος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ (1962 – )
 • K. Aθανάσιος ΑΓΝΙΔΗΣ ( –      )
 • K. Ιωάννης ΛΑΤΣΗΣ ( -1979)
 • Κα Εριέττα ΛΑΤΣΗ  (1979 – 1985)
 • Κα Αμαλία ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  (1985 – 1988)
 • K. Γεράσιμος ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ (1988 – 1991)
 • K. Κωνσταντίνος ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (1991 – 1994)
 • K. Μιχάλης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (1994 – 2009)
 • Κα Όλγα TUSCHER – ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ (2009 -2018)
 • Κ. Πέτρος ΔΑΦΝΙΩΤΗΣ (2018 – 2022)

Πρόεδροι του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΕΥΗΣ:

 • Kα. Δ. Λαζαρίδου (1984)
 • – (1985-1990)
 • K. Γ. Ρωμιός (1991-1992)
 • Kα. Φ. Δράμαλη (1993)
 • K. Τ. Αράπης (1994)
 • – (1995-1996)
 • K. Δ. Τζάνος (1997-2001)
 • K. Γ. Μεθενίτης (2002)
 • K. Ν. Παπαγεωργίου (2003)
 • K. Σ. Αντωναράκης (2004-2007)
 • K. X. Τιφτίκογλου (2008)
 • K. Π. Μακρυθανάσης (2009-2011)
 • K. Γ. Νοταρίδης (2012)
 • K. Δ. Αρμενάκης (2013-2017)
 • K. Β. Ιγγλέσης (2018-2022)

Επίτιμοι Πρόεδροι

 • K. Ιωάννης ΛΑΤΣΗΣ, 8 Νοεμβρίου 1991
 • Κα Εριέττα ΛΑΤΣΗ, 8 Νοεμβρίου 1991
 • Κα Αμαλία ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, 12 Μαΐου 2000K. Μιχάλης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 18 Ιουνίου 2009
 • Κα Όλγα TUSCHER – ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ, 2 Δεκεμβρίου 2018

Επίτιμα μέλη

 • K. Gerard LE BOUHEC, 4 Μαρτίου 1995
 • K. Pierre MULLER Δήμαρχος Γενεύης, 4 Οκτωβρίου 2004
 • K. Andre HEDIGER Δήμαρχος Γενεύης, 18 Μαρτίου 2006
 • K. Μanuel TORNARE Δήμαρχος Γενεύης, 18 Μαρτίου 2006
 • Κ. Γιώργος ΧΑΛΔΑΣ Συγγραφέας, 20 Ιανουαρίου 2008
 • Δρ. Julien GRIVEL Οδοντίατρος, 11 Νοεμβρίου 2011

 Σύλλογος Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης
Association de la Communauté Hellénique de Genève
©2023