Επικοινωνία


Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:

Διεύθυνση: Av. Petit-Senn 43, 1225 Chêne-Bourg

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@communaute-hellenique-geneve.ch

Facebook: Σύλλογος Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης – Association de la Communauté de GenèveΣύλλογος Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης
Association de la Communauté Hellénique de Genève
©2023