Καταστατικό


Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε σε μορφή pdf το καταστατικό μας:

ACHG-Statuts-FR-GR-FINAL-05-avril-2023Σύλλογος Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης
Association de la Communauté Hellénique de Genève
©2023