Διοικητικό Συμβούλιο


Διοικητικό Συμβούλιο 2023-2024:

 • Πρόεδρος: Κώστας Βασιλειάδης
 • Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Παραδείσης
 • Γραμματέας: Γεωργία Αγγέλη
 • Ταμίας: Μιχάλης Παπακωνσταντίνου
 • Μέλη του ΔΣ:

 • Γιάννα Megevand
 • Δημήτριος Αρμενάκης
 • Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου
 • Παναγιώτης Πουρνάρας
 • Τούλη Rimer


 • Σύλλογος Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης
  Association de la Communauté Hellénique de Genève
  ©2023