Χρήσιμοι σύνδεσμοι


Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ελβετία: WWW2.MFA.GR

Γενικό Προξενείο Γενεύης:  https://www.mfa.gr/switzerland/geniko-proxeneio-geneva/

Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου: WWW.CENTREORTHODOXE.ORG

Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Γενεύης: WWW.UNIGE.CH

Ελληνικό Σχολέιο Γενεύης, Νυόν και Λωζάννης CERLE D’EDUTES GRECQUES: www.ecolegrecque.ch/

Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών Γενεύης: WWW.DAMESGRECQUESGENEVE.CH

Amities gréco-suisses: WWW.AMITIES-GRECOSUISSES.ORG

Σύλλογος Ελλήνων Λωζάνης «Η Εστία»: WWW.AMITIES-GRECOSUISSES.ORG

Ένωση Ελλήνων Φοιτητών Λωζάννης: AEGEL.EPFL.CH

Ελληνικό Κέντρο Λαογραφικών Μελετών Γενεύης: WWW.CHEFGENEVE.CH

Association gréco-suisse Jaen-Gabriel Eynard: WWW.ASS-GRECOSUISSE-EYNARD.CH

Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη: WWW.AMIS-KAZANTZAKI.GR

Fondation Latsis Internationale: WWW.FONDATIONLATSIS.ORG

Comité Suisse pour le Retour des Marbres du Parthénon: WWW.PARTHENON-SUISSE.CH

 

 Σύλλογος Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης
Association de la Communauté Hellénique de Genève
©2023