Ελληνικό σχολείο


Η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε το Νοέμβριο του 2011 το Νόμο 4027 «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/4.11.2011). Σύμφωνα με τον νόμο αυτό και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας της Γενεύης και της Λωζάνης στην Ελβετία, που λειτουργούσαν ως τότε υπό την διοικητική και οικονομική αιγίδα του Ελληνικού Κράτους, έπαψαν από το 2012 να επιχορηγούνται από το ελληνικό δημόσιο.

Για τη διατήρηση της θεσμοθετημένης διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στη γαλλόφωνη Ελβετία με έδρα στη Γενέυη, ιδρύθηκε το μη κερδοσκοπικό Σωματείο “Cercle d’Etudes Grecques”, που ανέλαβε τη διοίκηση των σχολείων στη Γενεύης, Νυόν και Λωζάννης.

Τα σχολεία λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας.

Οι γονείς συμμετέχουν στα έξοδα λειτουργίας πληρώνοντας ετήσια δίδακτρα, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε οικογένειες οι οποίες επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://www.ecolegrecque.chΣύλλογος Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης
Association de la Communauté Hellénique de Genève
©2023