Προηγούμενα Μέλη του Δ.Σ.


Ευχαριστούμε τα ακόλουθα μέλη για τη συνεισφορά τους στο σύλλογο:

2018-2019
Πρόεδρος: Βαγγέλης Ιγγλέσης, Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Γραμματέας: Κατερίνα Βασιλάκη, Ταμίας: Δημήτρης Παραδείσης, Μέλη: Δημήτρης Αρμενάκης, Γιώργος Παπαγγελόπουλος, Γιώργος Σταμούλης, Αναπληρωματικά Μέλη: Ιωάννα Κουρνιώτη, Χρύσα Συρέλλη

2016-2017
Πρόεδρος: Δημήτρης Αρμενάκης, Αντιπρόεδρος: Γιώργος Παπαγγελόπουλος, Γραμματέας: Ιωάννα Κουρνιώτη, Ταμίας: Δημήτρης Παραδείσης, Μέλη: Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Κατερίνα Βασιλάκη, Βαγγέλης Ιγγλέσης, Αναπληρωματικά Μέλη: Μαρία Κακαβάνη, Γιώργος Σταμούλης

2015-2016
Πρόεδρος: Δημήτρης Αρμενάκης, Αντιπρόεδρος: Ιωάννα Κουρνιώτη, Γραμματέας: Αλεξάνδρα Σαμουλαδά, Ταμίας: Δημήτρης Παραδείσης, Μέλη: Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Κατερίνα Βασιλάκη, Βαγγέλης Ιγγλέσης, Αναπληρωματικά Μέλη: Αλεξάνδρα Σαμουλαδά, Γιώργος Σταμούλης

2014-2015
Πρόεδρος: Δημήτρης Αρμενάκης, Αντιπρόεδρος: Μαρία Κακαβάνη, Γραμματέας: Ιωάννα Κουρνιώτη, Ταμίας: Δημήτρης Παραδείσης, Μέλη: Βαγγέλης Ιγγλέσης, Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Χριστίνα Κίτσος, Αναπληρωματικά Μέλη: Περικλής Μακρυθανάσης, Κατερίνα Βασιλάκη

2013-2014
Πρόεδρος: Δημήτρης Αρμενάκης,Αντιπρόεδρος: Βαγγέλης Ιγγλέσης, Γραμματέας: Ιωάννα Κουρνιώτη, Ταμίας: Νίκος Δεωνάς, Μέλη: Κατερίνα Βασιλάκη, Κατερίνα Κουλετάκη, Νίκος Τσουράκης, Αναπληρωματικά Μέλη: Δόμνα Δωροθέου, Περικλής Μακρυθανάσης

2012-2013
Πρόεδρος: Γρηγόρης Νοταρίδης, Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Βασιλάκη, Γραμματέας: Κατερίνα Κουλετάκη, Ταμίας: Νίκος Τσουράκης, Μέλη: Βαγγέλης Ιγγλέσης, Ιωάννα Κουρνιώτη, Δόμνα Δωροθέου, Αναπληρωματικά Μέλη: Περικλής Μακρυθανάσης, Δημήτρης Αρμενάκης

2011-2012
Πρόεδρος: Περικλής Μακρυθανάσης, Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Νοταρίδης, Γραμματέας: Κατερίνα Κουλετάκη, Ταμίας: Νίκος Τσουράκης, Μέλη: Γρηγόρης Αντωναράκης, Σταύρος Κακούρος, Ασημίνα Γρηγορίου

2010-2011
Πρόεδρος: Περικλής Μακρυθανάσης, Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Νοταρίδης, Γραμματέας: Ασημίνα Γρηγορίου, Ταμίας: Θωμάς Θεολόγου, Μέλη: Γρηγόρης Αντωναράκης, Σταύρος Κακούρος, Νίκος Τσουράκης

2009-2010
Πρόεδρος: Περικλής Μακρυθανάσης, Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Αλιφέρης, Γραμματέας: Ασημίνα Γρηγορίου, Ταμίας: Θωμάς Θεολόγου, Μέλος: Γρηγόρης Αντωναράκης, Μέλος: Νίκος Τσουράκης

2008-2009
Πρόεδρος: Χρήστος Τιφτίκογλου, Αντιπρόεδρος: Περικλής Μακρυθανάσης, Γραμματέας: Μαρία Χολέζα, Ταμίας: Κωνσταντίνος Αλιφέρης, Μέλη: Ιωάννης Κατερίνης, Αθανάσιος Καμπέρης, Γεώργιος Σγούρδος

2007-2008
Πρόεδρος: Στυλιανός Αντωναράκης, Αντιπρόεδρος: Χρήστος Τιφτίκογλου, Γραμματέας: Περικλής Μακρυθανάσης, Ταμίας: Γεώργιος Σγούρδος, Μέλη: Α. Ανδρεάδη, Ιωάννης Κατερίνης, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μαρία Χολέζα

2006-2007
Πρόεδρος: Στυλιανός Αντωναράκης, Αντιπρόεδρος: Χρήστος Τιφτίκογλου, Γραμματέας: Κυριακή Μούργα, Ταμίας: Αλέξανδρος Τασιάνας, Μέλη: Κωνσταντίνος Αλιφέρης, Περικλής Μακρυθανάσης, Γεώργιος Σγούρδος, Αναπληρωματικό Μέλος: Δημήτρης Μυλωνάς

2005-2006
Πρόεδρος: Στυλιανός Αντωναράκης, Αντιπρόεδρος: Ε. Lalive, Γραμματέας: Α. Ανδρεάδη, Ταμίας: Χρήστος Τιφτίκογλου, Μέλη: Κωνσταντίνος Αλιφέρης, Αθανάσιος Καμπέρης, Γεώργιος Σγούρδος

2004-2005
Πρόεδρος: Στυλιανός Αντωναράκης, Αντιπρόεδρος: Ε. Αργύρη, Γραμματέας: Α. Ανδρεάδη, Ταμίας: Χρήστος Τιφτίκογλου, Μέλη: Ε. Lalive, Γ. ΜεθενίτηςΣύλλογος Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης
Association de la Communauté Hellénique de Genève
©2023