Ετήσια Γενική Συνέλευση 2019

February 17, 2019

Η ετήσια Γενική Συνέλευση και εκλογή των νέων μέλων του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 στις 19:00, στο UniMail, bd du Pont d’Arve 40, Αίθουσα M.1130.
Σας προσκαλούμε όλους να καταθέσετε τις απόψεις και τις προτάσεις σας, αλλά και να συμμετάσχετε ενεργά στο έργο του Συλλόγου!


Association Hellénique de Genève


Case Postale 1873, CH-1227 Carouge