Πολυμέσα 2012Φωτογραφίες και βίντεο.

 

5 ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2012,ΟΜΙΛΙΑ Σ. ΚΑΡΓΑΚΟΥ

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΟΜΙΛΙΑ Γ. ΤΣΟΥΡΑΠΑ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ TONY’S BAR
Σύλλογος Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης
Association de la Communauté Hellénique de Genève
©2023