Πολυμέσα 2012

Φωτογραφίες και βίντεο.

 

5 ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2012,ΟΜΙΛΙΑ Σ. ΚΑΡΓΑΚΟΥ

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΟΜΙΛΙΑ Γ. ΤΣΟΥΡΑΠΑ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ TONY’S BAR


Association Hellénique de Genève


Case Postale 1873, CH-1227 Carouge